O aplikaci Google Earth

Aplikace Google Earth vám umožní přeletět nad libovolným místem na Zemi, zobrazit satelitní snímky, mapy, terén, 3D budovy, vzdálené galaxie ve vesmíru i oceánské příkopy na mořském dně. Jejím prostřednictvím můžete zkoumat podrobný zeměpisný obsah, ukládat navštívená místa a sdílet je s ostatními.

Funkce aplikace Google Earth 6:

Historické snímky z celého světa.
Data o mořském dně i povrchu oceánů od námořních expertů.
Zjednodušené prohlídky s možností záznamu zvuku a hlasu.

Program můžete zdarma stáhnout na stránkách společnosti Google: http://earth.google.com/intl/cs/.


Podřízené stránky (1): Modely nevidíte?