SketchupGoogle SketchUp je software, který můžete použít pro tvorbu, úpravu a sdílení 3D modelů. Naučíte se ji používat snáze než jiné programy pro 3D modelování - a právě proto ji využívá tolik lidí.

Aplikace Google Sketchup nám umožňuje efektivně vytvářet 3D budovy a umistít je přímo do aplikace Google Earth.Comments